Tag Archive for maestro

Maestro årsoppgjør

Fremgangsmåte ved årsoppgjør med Maestro:

  1. Gjennomfør regnskapsmessige avstemminger og lag konteringsoversikt på årsavslutningspostering
  2. Oppdater anleggsregister, verdipapirregister i Maestro
  3. Kontrollere regnskapsmessige verdier i NO side 1 og skjema RF-1217
  4. Foreta skatteberegning, kontroller skatteavsetning og disponer årsresultat
  5. Fullfør selvangivelse og formuesberegning